01-10-2021 11:46

Het Fundament des Christelijke Leer - Menno Simons

Nu Beschikbaar in Hardcover uitgave.

Hier te bestellen!

Menno Simons (1496-1561)
 
 
Menno Simons is geboren in Friesland en werd priester in 1532 te Witmarsum.
 
Hij verliet in 1536 de Katholieke Kerk en liet zich dat jaar wederdopen bij de Anabaptisten.
 
In 1539 verscheen zijn belangrijkste werk het ‘Fundament’ boek.
 
In 1540 kreeg hij de leiding over de Anabaptisten, ook wel Mennonieten of Menisten genoemd.
 
Tevens was Menno goed bekend met de geschriften van de eerste Christenen (de Ante-Nicene Fathers).
 
Veel van hun zienswijze en levenswijze zien we terug in  “Het Fundament Des Christelijke Leer.” 
 
Net als de eerste Christenen, legt Menno Simons de nadruk op de levenshouding die een ware Christen aan de dag moet leggen.
 
Vooral het letterlijk en serieus nemen van de Bergrede, en het afgescheiden zijn van de wereld. 
 
In dit alles laat Menno zich leiden door 1 Korinthe 3:11:
 
"Er kan geen ander fundament gelegd worden dan hetgeen er gelegd is, dat is Jezus Christus zelf.”
 
Nu hier te bestellen!