Welkom bij: 'Het Martyrs Mirror Museum"

In het dorpje Berltsum in Friesland (Berlikum in het Nederlands) is,
in het monumentale pand aan de Vermaningstrjitte 3,
het enige Martelaren Spiegel Museum van Europa gevestigd.

De Martelaren Spiegel is een boek uit de zeventiende eeuw met de geschiedenissen
van velen die
voor hun Heer Jezus Christus gemarteld en gestorven zijn, vanaf het
begin van het Nieuwe Testament tot ca. 1650.

Wat vertellen en betekenen deze verhalen voor ons in deze tijd? Waarom konden zij
deze martelingen en een gruwelijke dood vrijwillig ondergaan, zoals hier de welbekende
geschiedenis van Dirk Willems uit Asperen op het plaatje hieronder?

Dirk Willems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het museum is er altijd iemand aanwezig die over hem en de verhalen van
vele anderen meer kan vertellen. U bent van harte welkom!

In het Martyrs Mirror Thee-tuin schenken wij een (h)eerlijk kopje koffie of thee.

Openingstijden: juli t/m september, elke zaterdag van 13:00 tot 17:00

Voor groepen / scholen ed. neem vooraf contact op via: 06-51841554 of info@plain-living.nl